X
تبلیغات
جملات کوتاه زیبا
رمز موفقیت دو چیز است: تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها ، و مشخص كردن انگیزه ها.

+ نوشته شده در یکشنبه 1393/01/31ساعت توسط کمال |

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮﺩﻡ !
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻭﺭﺩ ﺁﺧﺮﺍﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮﺩ ، ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻦ .
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ ﻭﻗﺘﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺭﻭ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﺏﺭﯾﺰﻡ !
ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﻢ !
ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟ !
ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ! ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ !
ﯾﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﯾﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﻧﺠﻮﺩﻩ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﺷﻪ ...
ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻗﺒﺾ ﻭ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ :
ﭼﺸﻢ ﺗﻪ ﻗﺒﻀﻮ ﻣﻬﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ ..
ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻪ ﮐﺸﻮ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻢ ...
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﯽ ﺑﻬﺶ !
ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻨﺪﯾﺪ ...
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ
ﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯﺕ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻢ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ !
ﮔﻔﺘﻢ :
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﭽﺖ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺑﭽﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩﯾﻪ ﮐﻪ ﺣﻼﻝ ﻣﺸﮑﻼﺗﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮ
ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﻃﺮﺯ ﻓﮑﺮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ !
ﭘــﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ....
ﺑﻲ ﻣِﻨَﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﻳﺒﮕﻲ ﻫﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﻲ ...
ﻭ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ...


برچسب‌ها: پدر, داستانک
+ نوشته شده در پنجشنبه 1393/01/28ساعت توسط کمال |

در زندگی 
یک روز هایی میشود
که دوست داری بزنی به بیابان
بیابان پیدا نمی کنی می زنی به خیابان
با دنیا که هیچ
با خودت هم قهر می کنی
منتظری ...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 1393/01/22ساعت توسط کمال |

عشق با هم صعود کردن نیست، عشق در وقت سقوط با هم بودن است.


برچسب‌ها: عشق, صعود, سقوط
+ نوشته شده در پنجشنبه 1393/01/21ساعت توسط کمال |

مسئله ی بزرگی که باید " عملا " حل کرد :

 

آیا می توان خوشبخت و تنها بود؟

+ نوشته شده در چهارشنبه 1393/01/20ساعت توسط کمال |

ای آنکه دوست دارمت، اما ندارمت
بر سینه می فشارمت، اما ندارمت

ای آسمان من که سراسر ستاره ای
تا صبح می شمارمت، اما ندارمت

در عالم خیال خودم چون چراغ اشک
بر دیده می گذارمت، اما ندارمت

می خواهم ای درخت بهشتی ، درخت جان
در باغ دل بکارمت، اما ندارمت

می خواهم ای شکوفه ترین مثل چتر گل
بر سر نگاه دارمت، اما ندارمت

سعید بیابانکی
+ نوشته شده در سه شنبه 1393/01/19ساعت توسط کمال |

زنــده‌هــا بـیـــش از مــــرده‌هــا بــه مهــربــانـی نـیــاز دارنــد ...

+ نوشته شده در یکشنبه 1393/01/17ساعت توسط کمال |

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند....

که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت .....

به رقص درآیی.....

قصه عشق ، انسان بودن ماست....

+ نوشته شده در چهارشنبه 1393/01/13ساعت توسط کمال |

هزاران سال برای خوش نامی کم است و

فقط یک لحظه برای بد نامی کافیست...

+ نوشته شده در شنبه 1393/01/09ساعت توسط کمال |

انسانیت غذا دادن به گدا نیست!

وقتیکه اندازه آن گدا ،گرسنه باشی

و غذایت را به او بدهی ، انسانی...


برچسب‌ها: انسانیت, گدا, کمک, نیچه
+ نوشته شده در یکشنبه 1392/12/25ساعت توسط کمال |

از بعضی از آدمها تنها خاطره می ماند !

از بعضی های دیگر هم هیچ !

خاطره ساختن لیاقت می خواهد !


برچسب‌ها: خاطره, دوستی
+ نوشته شده در جمعه 1392/12/23ساعت توسط کمال |

در تاریکی ها نباید فریب هر روشنایی را خورد. 

دانستن اینکه چه کسانی زیر نور آن هستند میتواند زندگی دوباره به ما ببخشد.

«در انتخاب دقت کنیم»


برچسب‌ها: تاریکی, انتخاب, روشنایی
+ نوشته شده در سه شنبه 1392/12/20ساعت توسط کمال |

من دلم می خواهد ...

خانه ای داشته باشم پر دوست ،

کنج هر دیوارش ...

دوستهایم بنشینند آرام 

گل بگو گل بشنو ...

هر کسی می خواهد ،

وارد خانه پر عشق و صفایم گردد

یک سبد بوی گل سرخ ...

به من هدیه کند ...

شرط وارد گشتن ...

شست و شوی دلهاست

شرط آن داشتن ...

یک دل بی رنگ و ریاست ،

بر درش برگ گلی می کوبم ،

روی آن با قلم سبز بهار ...

می نویسم ای یار ...

خانه ی ما اینجاست ...

تا که سهراب نپرسد دیگر ،

"خانه دوست کجاست " ... !

+ نوشته شده در پنجشنبه 1392/12/15ساعت توسط کمال |

ماهی هرگز با دهان بسته صيد نميشود

رازهایت را فاش نکن,

بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار تو  نشسته اند.
+ نوشته شده در سه شنبه 1392/12/13ساعت توسط کمال |

شاید بزرگترین قدرتی که یه انسان تو دنیا داشته باشه اینه که بتونه دیگران را خوشحال کنه!
با همکاری تعدادی از دوستانم قصد داریم برای شب عید برای بچه های نیازمند کفش بخریم، دوستانی که علاقه مند به خوشحال کردن این بچه ها هستند ما را در این کار زیبا یاری کنند.
هر چند کم باشه ولی سعی کنیم این نعمت بزرگ را که داریم قدرش را بدونیم.

دوستانی که علاقه مند به کمک هستند تماس بگیرند
+ نوشته شده در سه شنبه 1392/12/13ساعت توسط کمال |

درد، انسانها را تغییر می دهد...


برچسب‌ها: درد, انسان, تغییر
+ نوشته شده در دوشنبه 1392/12/12ساعت توسط کمال |

تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشته ؛ 
من چیزهای ساده را دوست دارم 
کتاب‌ها را
تنهایی را 
یا بودن با کسی که تو را می‌فهمد

+ نوشته شده در پنجشنبه 1392/12/08ساعت توسط کمال |

پسرخاله به آقاي مجري گفته بود:

آدما نباس دوست پيدا كنن

چون وقتي ميرن

وقتي ديگه نميشه بهشون زنگ بزني

وقتي نميتوني درد و دل كني

يا حتي باهاشون شوخي كني و بخندي

وقتي دلت براش تنگ ميشه و نميتوني ببينيش

همهء دوستت ميشه يك سري عكسا و خاطرات

هي يه چيزي گير ميكنه تو گلوت

اصلاً چرا آدما اين كارو ميكنن؟!

آدما باس هميشه تنها بمونن...!!!

+ نوشته شده در سه شنبه 1392/12/06ساعت توسط کمال |

موطن آدمی را بر هیچ نقشه ای نشانی نیست .

موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که دوستش دارند .

+ نوشته شده در جمعه 1392/12/02ساعت توسط کمال |

نمی دانم کی این لحظات بی تو بودن تمام خواهد شد.


برچسب‌ها: لحظه ات, تنهایی
+ نوشته شده در پنجشنبه 1392/11/24ساعت توسط کمال |

به سلامتي:
کسيکه باخت تا رفیقش برنده بشه،
به غرور عقرب که به خواری تن نمیده،
به رودخونه كه ميره و پشت سرش رونگاه نميكنه،
بصداقت سیم خاردار که پشت ورو نداره،
بکسيکه بیکسه ولی ناکس نیست،به وفای دریاکه ماهی مرده رو ازآب بیرون نمیندازه.
بمرام آسمون بااون همه ستاره هاش یک ذره ادعاهم نداره،

دست آخرگلی به گوشه جمال رفيقى كه تو رفاقت سوخت ولي بحرمت نام رفاقت سكوت كرد.. 

فقط به افتخاره خودت


برچسب‌ها: دوست, رفیق, معرفت
+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/11/23ساعت توسط کمال |

تنها بودن قدرت می خواهد و من قدرتمندم،

این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت:

تنهایت نمیگذارم…


برچسب‌ها: تنهایی, قدرت
+ نوشته شده در جمعه 1392/11/18ساعت توسط کمال |

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی.

 اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی !!! 

کودک من! تساوی تنها در آن جایی که تو هستی وجود دارد، مثل آزادی! ما تنها توی رَحِم مادر برابر هستیم. 

"نامه به کودکی که هرگز زاده نشد_اوریانا فالاچی"

+ نوشته شده در سه شنبه 1392/11/08ساعت توسط کمال |

باران را دوست دارم
چون رفتن را بلد نیست..!
.
.
.
فقط می آید..

+ نوشته شده در دوشنبه 1392/11/07ساعت توسط کمال |

یک بیمار جزامی!

قدر سلامتی خودمون را بدونیم

برای دیدن بیشتر تصاویر روی عکس کلیک کنید


برچسب‌ها: سلامتی, نعمت خدا
+ نوشته شده در دوشنبه 1392/11/07ساعت توسط کمال |

رفاقت مثل آدم برفی میمونه ، درست کردنش راحته اما نگه داشتنش سخته
+ نوشته شده در دوشنبه 1392/11/07ساعت توسط کمال |

در رندگی مهم نیست به کجا می رویم،

مهم آن است که با چه کسی سفر میکنید


برچسب‌ها: همسفر, سفر, هدف, موفقیت, آرامش
+ نوشته شده در یکشنبه 1392/11/06ساعت توسط کمال |

 دو تا خانم تو محل کارشون داشتند با هم صحبت می کردند ...

اولی : دیشب، شب خیلی خوبی برای من بود. تو چه طور؟
دومی : مال من که فاجعه بود. شوهرم وقتی رسید خونه ظرف سه دقیقه شام خورد و بعد از دو دقیقه رفت تو رخت خواب و خوابش برد. به تو چه جوری گذشت ؟
اولی : خیلی شاعرانه و جالب بود. شوهرم وقتی رسید خونه گفت که تا من یه دوش می گیرم تو هم لباساتو عوض کن بریم بیرون شام. شام رو که خوردیم تا خونه پیاده برگشتیم و وقتی رسیدم منزل شوهرم خونه رو با روشن کردن شمع رویایی کرد.

* گفت وگوی همسران این دو زن :

شوهر اولی : دیروزت چه طوری گذشت ؟
شوهر دومی : عالی بود. وقتی رسیدم خونه شام روی میز آشپزخونه آماده بود. شام رو خوردم و بعدش رفتم خوابیدم. داستان تو چه جوری بود ؟
شوهر اولی : رسیدم خونه شام نداشتیم، برق رو قطع کرده بودند چون صورت حسابشو پرداخت نکرده بودم بنابراین مجبور شدیم بریم بیرون شام بخوریم. شام هم بیش از اندازه گرون تموم شد و مجبور شدیم تا خونه پیاده برگردیم. وقتی رسیدم خونه یادم افتاد که برق نداریم و مجبور شدم چند تا شمع روشن کنم ...

نتیجه اخلاقی :

این که اصل داستان چیه، مهم نیست . شکل ارائه شما مهمه ...
+ نوشته شده در پنجشنبه 1392/11/03ساعت توسط کمال |

از دیروز هر چه می نوشتم 

عاشقانه بود 
از امروز 
هر چه بنویسم 
صادقانه است 
عاشقانه 
دوستت دارم


برچسب‌ها: عاشقانه, صادقانه, دوست دارم
+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/11/02ساعت توسط کمال |

ﻣﺮﺍ ﻣﺤﮑـــــﻢ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮ ...
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ...
ﺑﻪ ﺩﺳـﺖ ﺧﺎﻃـﺮﺍﺕ " ﻟﻌﻨﺘﯽ " ﺑﺴـﭙـﺎﺭﻡ

برچسب‌ها: خاطرات
+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/11/02ساعت توسط کمال |

مطالب قدیمی‌تر