جملات کوتاه زیبا

جملات کوتاه زیبا + داستانک

یک روز از پدرم پرسیدم فرق بین عشق و ازدواج چیست ؟ 
روز بعد او یک کتاب قدیمی آورد و به من گفت این برای توست

با تعجب گفتم : اما این کتاب خیلی با ارزش است ، 
تشکر کردم و در حالیکه خیلی ذوق داشتم تصمیم 
گرفتم کتاب را جایی دنج بگذارم تا سر فرصت بخوانم .

چند روز بعد پدرم روزنامه ای آورد ، نگاهی به آن انداختم 
و به نظرم جالب آمد که پدرم گفت این روزنامه مال تو نیست ،
برای شخص دیگریست و موقتا می توانی آن را داشته باشی 
من هم با عجله شروع به خواندنش کردم که مبادا فرصت 
را از دست بدهم در همین گیرودار پدرم لبخندی زد و گفت:

حالا فهمیدی فرق عشق و ازدواج در چیست ؟ 
در عشق میکوشی تا تمام محبت و احساست را صرف 
شخصی کنی که شاید سهم تو نباشد اما 
ازدواج کتاب با ارزشیست که به خیال اینکه همیشه فرصت 
خواندنش هست به حال خود رهایش می کنی

نوشته شده در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ساعت توسط کمال| |

آنچه از همه دردناکتر است ، فقر و بيماری نيست ...
بيرحمی مردم نسبت به يکديگر است !

نوشته شده در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ساعت توسط کمال| |

هیچگاه درک نکردم ؛
چرا کافری که بیمار میشود ، دچار عذاب الهی شده و مسلمانی که بیمار میشود، دچار آزمون الهی ...!
مرض که یکیست ! شاید تفاوت در نگرش انسانهاست ...

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ساعت توسط کمال| |

در حیرتم از خلقت آب ...

اگر با درخت همنشین شود آن را شکوفا میکند

اگر با آتش تماس بگیرد آنرا خاموش میکند

اگر با ناپاکی ها برخورد کند آنرا تمیز میکند

اگر با آرد هم آغوش شود آنرا اماده طبخ میکند

اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد می شود

ولی اگر تنها بماند رفته رفته گند آب می گردد

دل ما نیز بسان آب است وقتی با دیگران است زنده و تاثیر پذیر است و در تنهایی مرده وگرفته است...

پس بیاییم با،باهم بودن دلهایمان را زنده و سرحال نگهداریم.


برچسب‌ها: جملات کوتاه زیبا, آب, با هم بودن
نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ساعت توسط کمال| |

هیچ وقت "قرص" هایی که حال آدم را خوب می کنند،

نمی توانند جای "خوب" هایی که دل آدم را قرص می کنند بگیرند.
.

نوشته شده در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ساعت توسط کمال| |

سخت است بودن هایی که به نبودن هایشان باید عادت کنی... آدمها گاهی بی دلیل می آیند و بی دلیل می روند. خوب که نگاه می کنی نه دلیلی برای آمدنشان پیدا می کنی، نه دلیلی برای رفتنشان، هیچ توجیهی نیست، آدم ها ترکت می کنند. گاهی با بهانه، گاهی بی بهانه، رفتنی می رود نمی شود جلوی رفتنش را گرفت که اگر قرار به ماندنش بود هیچ اتفاقی نمی توانست سد راهش شود...بعضی ها می آیند می چسبند به همهء بودنت، می چسبند به روحت، به گوشهء دلت حتی، بعضی ها خواب ناآرامت را آرام می کنند، بی معرفت ها فکر نمی کنند بعد از رفتنشان دیگر خوابی نمی ماند که حتی ناآرام باشد، آرام جان می شوند و می روند. خوابت را هم می برند، اصلا بعضی ها می آیند و می‌شوند همه چیزت .همه چیزت...

نشوید آقااا، نشوید، همه چیز آدم نشوید وقتی قرار به ماندن ندارید....

نوشته شده در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ساعت توسط کمال| |

دعوا کن .. 
ولی با کاغذت!
اگراز کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد هرچه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس.
خواستی داد هم بکشی تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را ... 
آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن ..
آنوقت خودت قضاوت کن!
حالا میتوانی تمام خشم نوشته هایت را با پاک کنت پاک کنی. دلی هم نشکانده ای.وجدانت را نیازرده ای. خرجش همان مداد و پاک کن بود نه بغض و پشیمانی...


برچسب‌ها: دعوا, کاغذ, جملات کوتاه زیبا
نوشته شده در جمعه ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ساعت توسط کمال| |

ﺩﮐﺘﺮﺷﺮﯾﻌﺘﯽ :
' ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺷـــــﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﻢ!!
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨــــﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ!
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﯾﻮﻧــــﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ !
ﺍﻣــــﺎ ﺩﻟـــــﯽ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ !
ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ ﺍﻣــــﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ، ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ
ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻫـــــﻮﺱ!
ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭ ...
ﺍﻣﺎ ﺧـــــﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﮑﻨـــﻢ!
ﮐﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ﮐﻨﻢ ....
ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧﮑﻨــــﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳـــﺖ
ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ !
ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﻢ ﺷﺎﯾـــﺪ ...
ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿــــــﻦ ... ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ " ﺍﻧﺴــــﺎﻥ " ﺧﻄﺎﺏ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ساعت توسط کمال| |

وقتی می خواهید به گنجشکی غذا بدهید او فرار میکند چرا که میداند آزادی بهتر از نان است

فریدون فرخزاد‬


برچسب‌ها: آزادی, نان, فریدون فرخزاد, گنجشک
نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ساعت توسط کمال| |

خواجه عبداله انصاری فرمود :

بدان که ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن ، صرفه ی نان است

و حج نمودن ، تماشای جهان است .

اما نان دادن ، کار مردان است...

نوشته شده در جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ساعت توسط کمال| |

ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ :
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.


برچسب‌ها: یار, رها, گرفتار, انسان
نوشته شده در جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ساعت توسط کمال| |

خواهان کسی باش که خواهان تو باشد...
 
نوشته شده در جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ساعت توسط کمال| |

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ..

ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ ...

ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ ...

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ..

ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ..

ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭا ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ...

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻘﯿﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮ ﺻﺪﺍ ﺭﺍﻫﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ...

ﮔﺎﻫﯽ تنهایی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ..


برچسب‌ها: باور کن, تنهایی, دوست داشتن
نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ساعت توسط کمال| |

این چه حکایتیـــه کــه آدم یه وقتایی
جایی که باید محکم وایسته، شــُــل میشه...
جایی که باید بگذره، گیر میده...
جایی که باید حرف دلش رو بزنه، سکوت میکنه...
جایی که نباید حرفی بزنه، هر چی تو دلش داره میریزه بیرون...
خلاصه نمی دونم چرا آدم، تو بعضی از لحظه های زندگیش ؛
یا غایبه یا داره به جای یکی دیگه حاضری میزنه ...!!!

نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ساعت توسط کمال| |

کاش 
زندگی از آخر به اول بود..
پیر بدنیا می آمدیم..
آنگاه 
در رخداد یک عشق جوان میشدیم..
سپس 
کودکی معصوم می شدیم 
و 
در نیمه شبی 
با نوازش های مادر 
آرام میمردیم...!!!


برچسب‌ها: کاش, زندگی, عشق, جوانی, مادر
نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ساعت توسط کمال| |

مادرم نماز می خواند و من آواز !
عقایدمان چقدر فرق دارد !
او خدای خودش را دارد منم خدای خودم را !
خدای او بر روی قانون و قاعده است و از قدیم همین بوده !
خدای من بر اساس نیازم و تجربیاتم است و هر روز کامل تر از دیروز است !
او خدا را در کنج خانه و معجزه می بیند !
من خدا را در آسمان ها و درون خودم ! در قطره ای باران ، بغض هایی پر از اشک ، در شادی از ته دل ! در ثانیه به ثانیه زندگیم !
او جلوی خدایش سجده میکند !
ولی من در آغوش خدایم آرام میگیرم !
نمی دانم
خدای من واقعی تر است یا او !
دین من بهتر است یا او...

فریدون فرخزاد


برچسب‌ها: جملات کوتاه زیبا, دین, نماز, اشک, سجده
نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ساعت توسط کمال| |

یه زمانی آدمها دوست داشتن که اولین عشق یه نفر باشن
الان باید دعا کنن که آخریش باشن


برچسب‌ها: عشق, اول, آخر
نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ساعت توسط کمال| |

دوست بــــدار آنهايى را كه
در زندگيت نقش داشته اند...
نه آنهايى كه در زندگيت نقش بازى كردند...!

نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ساعت توسط کمال| |

ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺣــــﺮﻑ ﻧﯿـﺴــــﺖ ...
ﺑﻪ ﻭﻗﺘــــﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ ...
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻴﺸﻪ ...
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺩﺍﺭﻩ ...
ﺑﻪ ﺩﻟﮕﺮﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﺪﻩ ...
" ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﭘﺮ ﮐﻧﻪ ...
ﺍینـــــه ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗـــــــــــﻮ جـــــــا ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨـﻪ...!

نوشته شده در شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ساعت توسط کمال| |

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست …

زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم

تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم

و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی

کسی که تو از من می خواهی بسازی یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت

من باید بهترین خودم باشم برای توو تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ….

خوب ِ من ، هنر عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها . . .

زندگی ست دیگر…

همیشه که همه رنگ هایش جور نیست

همه سازهایش کوک نیست ،باید یاد گرفت با هر سازش رقصید

حتی با ناکوک ترین ناکوکش،اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن

حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد

به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند

به این سالها که به سرعت برق گذشتند

به جوانی که رفت،میانسالی که می رود

حواست باشد به کوتاهی زندگی

به زمستانی که رفت ،بهاری که دارد تمام می شود

کم کم،ریز ریز،آرام آرام،نم نمک…

زندگی به همین آسانی می گذرد

ابرهای آسمان زندگی گاهی می بارد

گاهی هم صاف است

بدون ابر بدون بارندگی.


برچسب‌ها: گاندی
نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ساعت توسط کمال| |

گرگ عاشق آهویی شد, تمام دندان هایش راکشید تا او را نخورد,

ولی آهوی اورفت! و حالا او مانده و بره هایی که به او میخندند····
این است رسم زندگی ، ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﺎﺩﻩ ﻟﻮﺡ ﻧﺒﺎﺵ!!
ﻫﻴﭽﻜﺲ, ﺩﻳگرﯼ ﺭﺍ, ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻴﺰﯼ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ , ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ می ﺸﻮﺩ,
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎیی ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﯼ, ﺁﺩﻡ ﺩﻳﮕﺮﻱ, ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

حسین پناهی


برچسب‌ها: علاقه, دوست داشتن, حسین پناهی, گرگ, ساده لوح
نوشته شده در شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ساعت توسط کمال| |

آدمهایی هستن که شاید کم بگن دوستت دارم
یا شاید اصلا به زبان نیاورن دوست داشتنشان را
بهشان خرده نگیرید
این آدمها فهمیده اند دوستت دارم
حرمت دارد
مسئولیت دارد .

نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ساعت توسط کمال| |

برای خوشبخت شدن با یک مرد کافی ست او را باور کنی، حتی اگر دوستش هم نداشته باشی.
و برای خوشبخت شدن با یک زن کافی ست
او را دوست داشته باشی، حتی اگر باورش نداشته باشی.

نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ساعت توسط کمال| |

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ ...

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ،
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ..

ﺍﮔﺮﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ،
ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ ...

ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ،
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ...

ﺩﻧﯿﺎﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ " ﭘﮋﻭﺍﮎ " ﻧﯿﺴﺖ ...

نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ساعت توسط کمال| |

زنــــدگــی کـــردن با مـــردم ایــن دنیــــا
همچـون دویـدن در گلـه اسب است...
تــا میـتــازی بــا تــــو میـتــازنــد
زمیــن کـه خــوردی آنــهایی کـه
جـلوتــر بـودنــدهـرگـز بــرای تــو
بـه عقـب بــاز نـمی گـــردنـــد
و آنــهایــی کــه عقـب بــودنـــد،
به داغ روزهــایـی کـه میتاخـتی تــورا لـگــد مــال خــواهنــد کــرد...!

نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ساعت توسط کمال| |

بخاطر بسپاریم که

تنها راه تامین خوشبختی این نیست که متوقع حقشناسی از دیگران باشیم

بلکه خوبیهائیکه به آنها می کنیم باید فقط بمنظور تامین مسرت باطن خودمان باشد

نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ساعت توسط کمال| |

چایی که سرد میشه روش آبجوش میریزن گرم میشه…
درسته , گرم میشه اما کمرنگ میشه…!!

رابطه ام همینه…
میشه دوباره زندش کرد اما نه مثل اول…!!
مواظب رابطه ها باشید که لازم نشه اب داغ روش بریزید

نوشته شده در شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ساعت توسط کمال| |

روباهی از شتری پرسید «عمق این رودخانه چه اندازه است؟»

شتر جواب داد: «تا زانو.»

ولی وقتی روباه توی رودخانه پرید، آب از سرش هم گذشت و همین طور که دست و پا می‌زد به شتر گفت: «تو که گفتی تا زانو!»

شتر جواب داد: «بله، تا زانوی من، نه زانوی تو.»

هنگامی که از کسی مشورت می‌گیریم یا راهنمایی می‌خواهیم باید شرایط طرف مقابل و خودمان را هم در نظر بگیریم. لزوما" هر تجربه‌ای که دیگران دارند برای ما مناسب نیست...

نوشته شده در شنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ساعت توسط کمال| |

در طی تجربیات زندگی باین مطلب برخوردم که چه ورطه هولناکی میان من و دیگران وجورد دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا ممکن است باید افکار خوردم را برای خودم نگهدارم

نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ساعت توسط کمال| |

دلهای ما که بهم نزدیک باشد،
دیگر چه فرقی می کند که کجای این جهان باشیم
دور باش اما نزدیک 
من از نزدیک بودن های دور می ترسم ...


برچسب‌ها: جملات کوتاه زیبا, دل, نزدیک, دور, جهان
نوشته شده در دوشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ساعت توسط کمال| |

Design By : Night Melody